CONTACT TOP

KỶ YẾU KỶ NIỆM 90 NĂM PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

12/28/20193:34 PM(View: 1902)
KỶ YẾU KỶ NIỆM 90 NĂM PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
thong-bao-ky-yeu-90-nam-hdvn-final-page-1thong-bao-ky-yeu-90-nam-hdvn-final-page-2
announcement-ky-yeu-90-nam-hdvn-page-1announcement-ky-yeu-90-nam-hdvn-page-2THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH

KỶ YẾU KỶ NIỆM 90 NĂM PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) sẽ phát hành cuốn Kỷ Yếu Kỷ Niệm 90 năm Hướng Đạo Việt Nam vào tháng 9 năm 2020. Chủ đề của cuốn Kỷ Yếu 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam là “90 Năm Đuốc Thiêng Soi Đường.” Cuốn kỷ yếu này sẽ in màu hoàn toàn, bìa láng, dầy khoản 250 trang ngoài một số bài viết, nhận định, thơ, truyện, hồi ký, sử liệu Hướng Đạo Việt Nam và của HĐTƯ-HĐVN, còn có danh sách và hình ảnh của các Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên đang ghi danh với Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên. Cuốn Kỷ yếu này cũng sẽ có nhiều bài viết bằng nhiều ngôn ngữ Việt/Anh/Pháp/Đức để phổ biến rộng rãi đến các Hướng Đạo Sinh Việt Nam khắp nơi.  Sau đây là chi tiết:

 1. Mỗi Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên đang ghi danh chính thức với HĐTƯ qua Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên năm 2020 có tối đa 2 trang bao gồm 1 tấm hình chung, huy hiệu Đoàn, bài viết giới thiệu, hay tóm lược, danh sách các Đơn vị, Trưởng, v.v.
 2. Mỗi Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên cũng được dành 2 trang để giới thiệu.
 3. Các bài viết, vui lòng dùng Microsoft Word, và Unicode Fonts (Arial, Time Roman size 12).  Xin đừng gửi bài dưới dạng PDF vì không thể trình bày trong Kỷ Yếu được.
 4. Các hình ảnh đính kèm vui lòng gửi riêng từng file (Đừng bỏ vào trong Word).  Độ phân giải càng lớn càng tốt.  Các huy hiệu, nếu được xin gửi dưới dạng vector (EPS hay AI).
 5. Tất cả các bài nộp, vui lòng gửi trước ngày 1 tháng 4, 2020 qua địa chỉ: communication@hdtuhdvn.org. Sẽ có hồi báo khi nhận được.
 6. Vì số trang có hạn nên Ban Biên Tập xin có toàn quyền quyết định chọn đăng luôn cả yêu cầu thay đổi chính tả, văn phạm, cách dùng chữ, vv.  Nếu tác giả hay Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên không đồng ý, bài viết sẽ không được hoàn lại.  Khi đó tác giả sẽ nhận được thư thông báo từ Ban Biên Tập.
 7. Tất cả bài viết, hình ảnh gửi cho Kỷ Yếu và huy hiệu Kỷ Yếu, thuộc về HĐTƯ-HĐVN.  Những nơi khác muốn xử dụng cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc của HĐTƯ-HĐVN.
 8. Giá mỗi cuốn Kỷ Yếu là $25 US Dollars chưa kể cước phí.  
 9. Phát hành có giới hạn căn cứ theo số lượng đặt trước. Yêu cầu trả tiền (pre-order) trước số lượng theo Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp.  Chỉ nhận đặt hàng từ Liên Đoàn Trưởng/hay Gia Trưởng/Lý Trưởng.  Hạn chót đặt mua là ngày 1 tháng 7, 2020.  Đơn đặt mua xin ghi rõ danh sách tên họ, email, địa chỉ người đặt mua. Danh sách và ngân phiếu xin đề ICCVS và gửi về địa chỉ:

ICCVS - Ky Yeu 90 Nam

5792 Fleet Hampstead

Quebec, Canada H3X 1G7

 

Kỷ Yếu Kỷ Niệm 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam “Đuốc Thiêng Soi Đường” là một cuốn sách thật giá trị và được phát hành trong một thời điểm rất quan trọng của phong trào.  Cuốn Kỷ Yếu này sẽ ghi nhận thêm cuộc hành trình hào hùng của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.  Đây cũng là một di sản thật trân quý truyền lại qua các bài viết, hình ảnh, kỷ niệm của các Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên.  HĐTƯ-HĐVN rất mong sự hợp tác và đóng góp của tất cả Quý Liên Đoàn, Quý Trưởng, Quý Phụ Huynh và Đoàn Sinh khắp nơi bằng bài vở cũng như việc đặt mua.  Mọi sự yểm trợ về tinh thần cũng như vật chất đều là những ngọn đuốc thấp sáng để nuôi dưỡng di sản Hướng Đạo Việt Nam.

 

Mọi liên lạc hay thắc mắc, vui lòng liên lạc:

Ban Thông Tin: Trưởng Lê Minh Lý, email: minh-ly.le@hdtuhdvn.org

Tổng Thư Ký Trưởng Nguyễn Trí Tuệ: email: tri-tue.nguyen@hdtuhdvn.org

 

Thân Ái Bắt Tay Trái
 

TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam

Trần Quang Thanh Trang ANNOUNCEMENT

 90TH ANNIVERSARY OF HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM YEARBOOK

Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) will publish a special yearbook commemorating 90th Anniversary of Hướng Đạo Việt Nam in September 2020. The theme of this yearbook is “90 Năm Đuốc Thiêng Soi Đường.”  or “Ninety-Years Beacon of (HĐVN) Honor”. This yearbook will be published in full colors, on glossy papers, and consists about 250 pages. Besides general and commentary articles, poems, stories, historical documents about Hướng Đạo Việt Nam and HĐTƯ-HĐVN, there will be a few introductory pages and pictures for each affiliated Liên Đoàn, Làng/Xóm, Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên with each Region, National, and Hướng Đạo Trưởng Niên. The yearbook team would like to have many articles written in Vietnamese, English, French, and Germany in this yearbook in order to reach out to all the Vietnamese Hướng Đạo Sinh around the world. Here are some details:

 1. Each Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên registered with HĐTƯ through Region/National/Hướng Đạo Trưởng Niên in 2020 will have a maximum of 2 pages including 1 group picture, unit logo, introductory notes or summary of each units, leaders, etc…
 2. Each Region/National/Hướng Đạo Trưởng Niên will also have 2 pages as described above.
 3. Please use Microsoft Word and Unicode Fonts (Arial, Time Roman size 12) for submitted articles.  Please do not send articles in the PDF format.
 4. Please submit each picture in a separate file. Please do not embed pictures in the Word document. Higher resolution pictures are more preferrable. If possible, please submit the logo in vector format (EPS or AI) 
 5. Please submit all the article before or on April 1, 2020 via the address: communication@hdtuhdvn.org. There will be confirmation note for each received article.
 6. Because of the limited pages, the editor team will reserve the rights to select the article and to edit the format but not the content. If the author or Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên disagrees with the suggested changes, the editor team reserves the rights to keep the article and will announce to the author.
 7. All the articles, pictures, and logo submitted to HĐTƯ-HĐVN will belong to HĐTƯ-HĐVN. If others would like to use these items, a written consent from the author or from HĐTƯ-HĐVN will be required.
 8. The price of one copy of the yearbook is $25 US Dollars plus shipping cost. 
 9. The number of copies will be limited by the pre-order. Please pre-order the quantity and pre-pay via Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp.  Will accept pre-order from Liên Đoàn Trưởng/hay Gia Trưởng/Lý Trưởng only.  The deadline for pre-order is July 1, 2020.  Please provide the names, e-mail addresses and mailing addresses of people who orders. Please mail the lists and a check payable to ICCVS

  

to the following address:

 

ICCVS

For Ky Yeu 90 Nam

5792 Fleet

Hampstead Qc H3x1G7

CANADA

 

The yearbook of Ninety-Years of Beacon (Đuốc Thiêng Soi Đường) of Hướng Đạo Việt Nam is a very special book which will be published during the most important era of our Movement. This yearbook will record another heroic journey of Hướng Đạo Việt Nam Movement. Though this yearbook, one can find the unique heritage of Hướng Đạo Việt Nam via articles, pictures, and memories of Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên.  HĐTƯ-HĐVN is earnestly looking for unreserved contributions of each Liên Đoàn, leader, parent and Hướng Đạo Sinh from all over the world by either contributing articles or ordering the yearbook. All of the support will be graciously received to nurture the flame of Hướng Đạo Việt Nam heritage.

 

For all communications or questions, please contact:

Ban Thông Tin: Trưởng Lê Minh Lý, email: minh-ly.le@hdtuhdvn.org

Tổng Thư Ký Trưởng Nguyễn Trí Tuệ: email: tri-tue.nguyen@hdtuhdvn.org

 

Thân Ái Bắt Tay Trái

  

On befalf of Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam

Trần Quang Thanh Trang Send comment
Your Name
Your email address