CONTACT TOP
4/29/20208:35 PM
Video : 30 Tháng 4 in the Eyes of a Hướng Đạo Sinh Made by scouts at Lien Doan Chi Lang Foundation
4/28/20209:35 PM
KHÔNG BAO GIỜ QUÊN! Chiếc trực thăng lơ lửng trên trên sân thượng của toà đại sứ Hoa Kỳ… Hàng trăm người chen lấn một cách tuyệt vọng để tìm một chổ ngồi... Vài cao ốc bốc cháy với mù mịt khói đen trên trời… Tuyệt vọng, hoang mang biểu lộ qua gương mặt người dân giữa cơn hỗn loạn…
4/28/20209:25 PM
NEVER FORGET! A helicopter hovering above the U.S. embassy roof top… A crowd of hundreds jostling desperately for a seat onboard… Buildings burning with smoke-filled sky in the background… Despair and confusion on the faces of people in the midst of the chaos…
4/24/202012:12 PM
In an effort to promote bonding during COVID-19 quarantine, Kha-Thanh Đoàn Chi Lăng created the on-line competition among 4 Tuần: Đống Đa, Hoa Lư, Mê Linh, and Thăng Long. This competition allows each Tuần bond and work closely together.
4/1/20203:30 PM
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN - Báo Liên Lạc Số Mùa Xuân 2020
3/31/20205:11 PM
Get the latest COVID-19 News
3/9/20203:48 PM
Ngày 09 tháng 03 năm 2020 Tham chiếu Tinh thần Biên bản phiên họp khẩn bất thường ngày 07 tháng 03 năm 2020 với sự hiện diện nghị bàn và đồng thuận của quý Trưởng thuộc Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành Trại. Xét rằng để bảo vệ an toàn sức khỏe cho các Trại viên trong tình hình nạn dịch COVID - 19 hiện nay đang ngày càng lây nhiễm lan tràn khắp nơi, không thuận lợi cho việc nhóm họp Trại Họp Bạn Bách Hợp IV (BH IV) 2020. Ban Tổ chức Trại BH IV quyết định : 1- Đình hoãn Trại BH IV được tổ chức từ Thứ Sáu 22/05/2020 đến Thứ Hai 25/05/2020 tại địa điểm Celebrity Ranch 39375 San Ignacio Road Hemet, CA 92544.
3/6/20209:25 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÌNH HOÃN TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM THẲNG TIẾN XII
2/26/202012:36 PM
Phóng Sự Cộng Đồng | Hướng Đạo Chào Cờ Đầu Năm | 24/02/2020 | SETTV www.setchannel.tv
2/26/20207:26 AM
Garden Grove, Nam California (Thanh Huy) - - Theo thông lệ hằng năm vào dịp đầu Xuân các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đều tổ chức lễ chào cờ đầu năm để gíup các em gìn giữ và bảo tồn truyền thống văn hóa cũng như tập tục Việt Nam và đây cũng là dịp tưởng nhớ đến ngày sinh nhật của Huân Tước Baden-Powen người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo.