10/12/20212:00 PM
Kỷ Yếu 90 năm Hướng Đạo Việt Nam - Bài Phong Trào Nữ Hướng Đạo Việt Nam, tác giả Dương Thị Kim Sơn phát hành tháng 7/2021 có những thiếu sót trong trang 74, 76 ,77, 79. Thành thật xin lỗi tác giả và sau đây là phần đính chính:
10/4/20212:30 PM
Ban Thường Vụ Xin Thành Kính Phân Ưu Cùng Trưởng Cao Ngọc Cườn
9/20/20218:09 AM
CBN Central Broadcasting Network - Đài Truyền Hình CBN phỏng vấn ban tổ chức trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến 12
9/13/202112:45 PM
Trại Thẳng Tiến XII do Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐT Ư HĐVN)/ Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức và điều hành vào tháng 7, năm 2022 tại Oak Canyon Park lần này Ban Điều Hành Trại sẽ áp dụng nhiều kỹ thuật tin học tiên tiến nhất hiện nay trong kỳ trại này nh ư  Hệ Thống Ghi Danh trực tuyến (register on line) qua internet: 1. Trại sinh có thể dùng điện thoại thông minh (smartphone) hay máy tính bảng (tablet) hay computer có Internet điền đ ơ n ghi danh qua Public Web Site.
8/31/20219:30 AM
WESTMINSTER - Mặc dù đại dịch Covid -19 vẫn còn ảnh hưởng và là mối lo sợ của mọi người, nhưng không thể để các anh em thương binh, các chị quả phụ VNCH tại quê nhà vốn đã khốn đốn càng khốn đốn hơn trong cơn đại dịch nên Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH đã quyết định tiến hành tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Kỳ Thứ 14 tại Westminster Mall vào trưa Chủ Nhật, ngày 29 tháng 8, 2021 một cách quy mô và đông đảo chiến hữu VNCH và đồng hương tham dự.
8/20/20211:47 PM
Trại họp bạn Hướng Đạo tiền Thẳng Tiến 9 được tổ chức suốt 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 8 năm 2008 tại King City thuộc Bắc California
7/7/20215:56 PM
Kính Quý Trưởng, TM Ban Điều Hành Trại Họp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến XII gửi đến Quý Trưởng Bản tin số 2. Xin vui lòng phổ biến rộng rãi đến tất cả các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Quý Trưởng và Đoàn Sinh khắp nơi. Facebook: http://www.facebook.com/thangtienxii Thân Ái Bắt Tay Trái Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
6/29/202110:14 PM
GARDEN GROVE, California (NV) – “Thẳng Tiến XII,” Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới sẽ diễn ra vào Tháng Bảy, 2022, tại Nam California.