CONTACT TOP
10/12/201910:20 PM
Ban Thường Vụ xin thành kính phân ưu cùng Trưởng Trần Anh Kiệt và chị Phan Mỹ Phước.
10/2/20196:36 AM
Trại Colfax 3 vừa kết thúc hôm nay trong sự chia tay đầy lưu luyến giữa các Anh Chị Em HĐTN chúng ta. Ngày vui qua mau thật. Hy vọng giờ này tất cả các Trưởng đều đã về đến nhà bình an.
9/22/20197:26 AM
Santa Ysabel, Nam California (VB)- - Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức thành công Trại Họp Bạn Miền, được biết cứ hai năm một lần, đây là Trại Liên Kết Lần Thứ 17, trại đã diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại Mataguay, Santa Ysabel.
9/21/20199:26 PM
SANTA YSABEL, California (NV) – Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ vừa tổ chức thành công lớn Trại Họp Bạn Miền mỗi hai năm: Trại Liên Kết lần thứ 17 tại Mataguay, Santa Ysabel.
9/6/201912:05 PM
Thân gửi đến Quý Trưởng Thông báo của Ban Thường Vụ về cuộc thi vẽ Huy Hiệu Chính Thức của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam.
8/9/20195:35 AM
Phở is distinctly Vietnamese. Beef noodle soup describes what phở is, but phở is known throughout the world as a Vietnamese cuisine. Phở was thought to originate from a French dish, pot au feu, or “pot on the fire”, signifying the long hours required to create the soup.
8/3/20194:42 PM
Trại GIỮ VỮNG là niềm tự hào của Hướng Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ là trại họp bạn truyền thống thường niên của các Liên Đoàn Hướng Đạo VN thuộc miền Trung Hoa Kỳ lấy theo tên nguyên thủy của Trại Họp Bạn Quốc Gia Giữ Vững tại Suối Tiên, Thủ Đức (Biên Hoà), tháng 12 năm 1970.
8/3/201912:03 PM
TT12 Logo Contest due 30-Sept-2019. The first competition will be a logo competition! One design will be chosen by the organising committee to be used as the primary logo of TTXII. The designer of this will receive one campership for TTXII. Even if your design doesn't win, there will also be some secret prizes up for grabs!
7/29/201911:03 PM
ANAHEIM- Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức Hội Nghị Trưởng bất thường vào 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 7, 2019 tại Girl Scouts Program Center thuộc thành phố Anaheim, California.
7/26/20196:15 AM
Là một tổ chức độc lập, vô vị lợi, không biên giới (NGO – Non-Government Organization) có tính cách quốc tế được thành lập tại Hội Nghị Costa Mesa, California, Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 7 năm 1983.