CONTACT TOP
3/25/20198:29 PM
Vài ý nghĩ về Hội đồng trung ương Hướng đạo Việt nam. Năm 1990, Hội đồng Hướng đạo Việt Nam Châu Santa Clara (Vietnamese Committee on Scouting-VCS) nhận trách nhiệm do Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt nam (ICCVS) trao phó tổ chức trại họp bạn Thẳng tiến III.
3/25/20197:50 PM
Trước Hội Nghị Trưởng HĐVN năm 1983 tại Costa Mesa, Orange County, California, đã có một số đơn vị và liên đoàn HĐVN tại California như LĐ Diên Hồng ở San Jose, LĐ Lê Lợi , LĐ Lam Sơn tại Los Angeles, LĐ Chi Lăng, LĐ Trường Sơn ở quận Orange và LĐ Vạn Kiếp tại San Diego, tuy nhiên chưa có một HĐS nào đạt được đẳng hiệu Đại Bàng.
3/22/201911:35 PM
CBN TV 18.14 - Hướng Đạo Việt Nam
3/22/201911:08 PM
CBN TV 18.14 - Chào Cờ Đầu Năm 2019 của Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ
3/22/201910:53 PM
CBN TV 18.14 - Người Việt Trên Đất Mỹ - Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ
3/21/201911:40 PM
Hồn Việt TV Hướng Đạo Việt Nam
3/21/20198:57 AM
Một ngày nọ có con lừa của một người chủ trại kia bị ngã xuống đáy giếng. Con lừa kêu gào thảm thương trong nhiều giờ và tìm mọi cách để mong thoát khỏi giếng sâu trong vô vọng.
3/21/20198:53 AM
Những mơ tưởng và mưu tìm việc tiếp nối tình quốc gia và dân tộc của các sắc tộc di dân như Do thái, Tô cách Lan, Nhật bản , Trung hoa, Nam Mỹ trên đất nước Hoa kỳ : Họ luôn nêu cao và kiêu hãnh dân tộc, và hội thoại bằng ngôn ngữ gốc của họ ,nên các cựu trưởng và cựu hội viên Hướng đạo Việt nam tìm hiểu chính sách của Hội HĐ Hoa kỳ( BSA và GSUSA) để lập các đơn vị khắp nơi, ngõ hầu sinh hoạt lành mạnh , đồng thời duy trì ngôn ngữ , văn hoá truyền thống Việt nam.
3/21/20198:49 AM
Tản mạn Trưởng Hướng đạo Tình nguyện và chuyên nghiệp. Thật tình tôi chưa hiểu hết câu nói “Ăn cơm nhà, vác ngà voi”, nên chỉ thích câu “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, và biết chắc rằng những người tình nguyện giúp người khác và làm việc không công. Tình nguyện là “ nghề” và “ nghiệp “ của người trưởng Hướng đạo .