CONTACT TOP
11/26/20202:32 PM
Kính thưa quý Phụ huynh, quý trưởng, và các em đoàn sinh thân mến, Chúng ta đang cùng nhau đương đầu với một năm 2020 cực kỳ khó khăn. Một số các anh chị em chúng ta đang thống khổ vì phải bị cách ly với gia đình, chưa có cơ hội được gặp nhau, một số khác đang đau buồn vì phải vĩnh biệt người thân, cũng như có rất nhiều gia đình đang vất vả đối phó với những khó khăn của đời sống.
8/20/20209:17 PM
QUYẾT ĐỊNH Số 2020/QĐ/002 Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) Chiếu Nội Lệ HĐTƯ-HĐVN ngày 25 tháng 12, 2019 (Bộ mới) Tham chiếu theo kết quả biểu quyết chấp thuận của Đại Hội Đồng HĐTƯ-HĐVN ngày 6 tháng 2, 2020 Tham chiếu theo mục đích “Trở về nguyên thủy” truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam đã có từ năm 1930 nhằm khuyến khích các thế hệ sau nhớ về nguồn cội của phong trào
8/4/20201:16 PM
Ngày 30 tháng 7, 2020. Do đại dịch COVID-19, Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) sẽ dời việc phát hành cuốn Kỷ Yếu Kỷ Niệm 90 năm Hướng Đạo Việt Nam vào cuối năm 2020. Chủ đề của cuốn Kỷ Yếu 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam vẫn là “90 Năm Đuốc Thiêng Soi Đường.” Xin các Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Chi Nhánh/Miền/Hướng Đạo Trưởng Niên đang ghi danh với HĐTƯ vui lòng gửi bài và hình ảnh đến Ban Biên Tập càng sớm càng tốt. Hạn chót gửi bài được dời lại đến ngày 15 tháng 8, 2020. Chi tiết xin xem bên dưới.
7/5/20203:30 PM
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN - Báo Liên Lạc Số Mùa Hè 2020
5/16/20209:17 AM
Có một bức ảnh không phải chỉ bằng vạn lời nói mà còn tiềm ẩn một sức mạnh vạn năng, làm bùng phát các phong trào phản chiến khắp toàn cầu, tạo ra một cơn sóng thần, làm thay đổi cả một chính sách, xoay chiều một cuộc chiến, đồng thời trù dập một đời người và cùng đem lại danh vọng, tiền tài cho người chụp ảnh Eddie Adams.
5/1/20208:11 AM
Kính chào Quý Phụ Huynh, Quý Trưởng và quý Đoàn Sinh, Ngày 30 tháng 4 lại đến, nhằm hướng dẫn các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại hải ngoại biết thêm về lịch sử Việt Nam cũng như hiểu biết thêm về nguyên nhân chúng ta phải sống xa quê cha đất tổ, Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam đề nghị tất cả cố gắng thực hiện:
4/29/20208:35 PM
Video : 30 Tháng 4 in the Eyes of a Hướng Đạo Sinh Made by scouts at Lien Doan Chi Lang Foundation