7/7/20215:56 PM
Kính Quý Trưởng, TM Ban Điều Hành Trại Họp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến XII gửi đến Quý Trưởng Bản tin số 2. Xin vui lòng phổ biến rộng rãi đến tất cả các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Quý Trưởng và Đoàn Sinh khắp nơi. Facebook: http://www.facebook.com/thangtienxii Thân Ái Bắt Tay Trái Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
6/8/20212:27 PM
Kính Quý Trưởng, TM Ban Điều Hành Trại Họp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến XII, và Trai Trưởng Trưởng Nguyễn Tư Nhân, gửi đến Quý Trưởng Bản Tin Số 1. Xin Quý Trưởng vui lo2nh phổ biến thật rộng rãi đến tất cả các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng Xóm. Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên, Quý Trưởng, Quý Phụ Huynh và Đoàn Sinh khắp nơi. Anh Chị Em chúng ta chuẩn bị về tham dự Trại Thẳng Tiến XII. Tabtt Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
7/21/20219:46 AM
Lễ tưởng niệm một người thân đã mất nào cũng đầy ắp kỷ niệm, niềm thương tiếc. Tùy theo người mất là ai, mà không khí, tình thân của buổi tưởng niệm có thể khác nhau một chút: tưởng niệm một người mẹ, hay một trưởng hướng đạo, hay một người thầy, một nhà hoạt động xã hội. Trong buổi tưởng niệm trưởng Trương Lê Lan do Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn tổ chức vào sáng ngày Thứ Bảy 17/07 tại công viên Elden F. Gillespie Park, hơn 200 người tham dự đã tưởng nhớ người quá cố với đầy ắp ký ức trong tất cả vai trò kể trên.
7/1/20217:50 PM
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2021 - Kính thưa quý Trưởng Niên ! Khi tin tức về Đại Dịch Covid 19 có chiều hướng giảm thiểu tại Hoa Kỳ. Căn cứ Quyết Định của HĐTƯ/HĐVN, Mùa hè năm nay 2021, Miền Tây Nam Hoa Kỳ hình thành Ban Tổ Chức Trại Họp Bạn Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Toàn Thế Giới Thẳng Tiến 12 tại OAK CANYON PARK, SILVERRADO, CALIFORNIA vào Tháng 7/2022. Đây là một tin vui cho Anh Chị Em Hướng Đạo Việt Nam chúng ta, sau khi Chi Nhánh Úc phải huỷ bỏ kế hoạch tổ chức vào năm 2020, cũng vì con virus Covid 19.
6/29/202110:14 PM
GARDEN GROVE, California (NV) – “Thẳng Tiến XII,” Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới sẽ diễn ra vào Tháng Bảy, 2022, tại Nam California.
6/28/20211:07 PM
GARDEN GROVE. Vào trưa Chủ Nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HDTU-HDVN) và Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt tại Garden Grove Park với hai mục đích, một là Ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc và hai là Ban Điều Hành Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ họp báo để phổ biến việc đảm nhận tổ chức Trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam Toàn Thế Giới Kỳ Thứ 12.