CONTACT TOP

Chào cờ đầu năm

2/14/20194:23 PM(View: 157)
Chào cờ đầu năm

 

 Chào cờ đầu năm

DSC_9666DSC_9668

Tập tục & Truyền thống HĐVN

Các đơn vị Hướng đạo sinh Việt nam khắp nơi đang chuẩn bị tổ chức các buổi lễ chào cờ đầu năm 2019, có thể ngay đầu năm Tây lịch, hay chờ đến Tết ta. Riêng tại Hoa kỳ và theo tổ chức của hội đồng trung ương HĐVN, các lễ chào cờ HĐ mừng năm mới thường được tổ chức trang nghiêm và long trọng theo miền, gồm miền Đông, miền Trung, miền Tây Bắc, miền Tây nam; hay tuỳ các liên đoàn cách xa địa điểm tập họp chung của các miền, như tại Boston, Philadelphia, Orlando, Tampa, Seattle, Portland...

Nghi lễ chính là chào cờ, gồm quốc kỳ Hoa kỳ, Việt nam Cộng hoà và hội kỳ Hướng đạo, có thể là cờ mầu tím của Phong trào HĐ thế giới, hoặc cờ HĐVN màu xanh lá cây của miền, liên đoàn hay đơn vị, với quốc ca Mỹ, Việt và hội ca HĐVN, kèm theo là nghi lễ cúng tổ tiên, cầu an, múa lân, chúc mừng năm mới, phát tiền lì xì, cùng các sinh hoạt kết thân, trò chơi và thi đua kỹ năng HĐ.

Đặc biệt lá cờ “vàng“ VNCH linh thiêng và biểu tượng của cộng đồng người Việt tỵ nạn, luôn hiện diện trong các buổi chào cờ HĐ, mặc dù không có trong nghi thức HĐ Hoa kỳ, kèm theo với lá cờ của hội HĐVN, để tôn vinh tổ quốc VN, và đồng thời nhắc nhở nguồn cội VN.

Tham dự là các đơn vị HĐ người Việt, với toàn thể các trưởng , phụ huynh và các đoàn sinh, cùng các khách mời như quí trưởng HĐ Hoa kỳ, hoặc viên chức đại diện của văn phòng châu hoặc đạo HĐ sở tại. Ngôn ngữ chính trong các buổi lễ chào cờ là tiếng Việt và pha lẫn Anh ngữ.

Truyền thống chào cờ VNCH, hay còn gọi là cờ Vàng, luôn khởi đầu các buổi họp hàng tuần, hay các trại họp bạn hằng năm của các đơn vị người Việt, được thực hiện ngay từ khi thành lập các đơn vị và những năm tháng kế tiếp.

Tập tục và truyền thống chào cờ VNCH của các đơn vị HĐVN vẫn âm thầm cử hành trang trọng nơi các cộng đồng người Việt tỵ nạn tại toàn cõi Hoa kỳ, có thể nói là liên tục từ năm 1975 tại các trại tỵ nạn đông nam á, hay tại các trại chuyển tiếp tại Hoa kỳ, cho đến các nơi định cư ngày nay.

Mặc dù chính sách phi chính trị của phong trào HĐ thế giới, nhưng HĐ lại chủ trương đào tạo các công dân tốt, tức cá nhân HĐ sinh phải có kiến thứ, ý thức và lập trường chính trị.

Sở dĩ rất ít ai biết được truyền thống chào cờ VNCH cao cả, kiên trung và tốt đẹp này, do vì các đơn vị HĐVN không chủ ý phô trương, mưu cầu lợi danh, nhưng chỉ cốt yếu hướng dẫn các HĐ sinh thực hành và thể hiện lời hứa, luật và bổn phận HĐ của mình : Cố gắng hết sức làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi.Nmkym (Jan-2019)

 

Send comment
Your Name
Your email address