CONTACT TOP

Vài Ý Nghĩ Về Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.

3/25/20198:29 PM(View: 2352)
Vài Ý Nghĩ Về Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.
Vài ý nghĩ về Hội đồng trung ương Hướng đạo Việt nam

       Năm 1990, Hội đồng Hướng đạo Việt Nam Châu Santa Clara (Vietnamese Committee on Scouting-VCS) nhận trách nhiệm do Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt nam (ICCVS) trao phó tổ chức trại họp bạn Thẳng tiến III. Vì thiếu đoàn của trưởng Trần quí Vượng tại San Jose không thuộc VCS và nghi ngờ là không được tham dự trại họp bạn này, nên đã gửi thư lên Châu trưởng Santa Clara thuộc Hội Hướng đạo Hoa kỳ ( BSA - Boy Scouts of America) can thiệp, và đã được trả lời và xác định là ICCVS không thuộc về họ, và yêu cầu trưởng Vượng liên lạc trực tiếp với ban tổ chức trại Thẳng tiến III . Tuy rằng Châu Santa Clara giúp VCS đồng tổ chức trại Thẳng tiến III ,do nơi chính sách của BSA là hỗ trợ văn hoá sắc dân,chủ trương đa văn hoá. 
     Đặc biệt, các Trại Thẳng tiến (TT) kế tiếp do các miền thuộc ICCVS, tổ chức tại Hoa kỳ cũng được các Châu địa phương của BSA hỗ trợ và tham dự.
      Năm 1998, Văn phòng HĐ Á châu và vùng Đông nam á, cũng xác nhận là ICCVS không thuộc về họ, tuy rằng trưởng Vĩnh Đào và trưởng Nguyễn văn Thuất đã có mối giao hảo và sự liên lạc thân thiện với họ. Và trại Thẳng Tiến VI tại Fairfax, Washington DC có sự hiện diện của giám đốc liên lạc quốc tế của BSA, và sự có mặt của Tr Kim Kyu Young, chủ tịch văn phòng HĐ vùng Đông nam Á.
        Được biết, ICCVS do văn phòng tổng  thư ký HĐ thế giới kêu gọi thành lập, nhưng không là một hội HĐ, và cũng không phải là chi nhánh của phong trào HĐVN tại hải ngoại, nên không hệ thuộc tổ chức và sinh hoạt hướng đạo trong nước .
            Do đó, ICCVS chính là một Hiệp hội Quốc tế, tổ chức độc lập như một hình thức Hiệp hội hay liên hiệp (International Union) để liên kết và yểm trợ các đơn vị HĐ gốc Việt thuộc các hội HĐ quốc gia bản địa trên khắp thế giới, nơi có người Việt định cư. Hiện thế giới có nhiều hiệp hội liên kết HĐ kiểu này: Hiệp hội thế giới HĐSinh Hồi giáo, Hiệp hội thế giới HĐS gốc Armenian, Hiệp hội HĐS gốc Do thái, Hiệp hội các nghị sĩ và dân cử hướng đạo Á châu.. Các Hiệp hội này độc lập và không thuộc hệ thống vùng, miền hay quốc gia của văn phòng trung ương HĐ thế giới (WOSM) .
        Ngày nay, ICCVS vẫn là hiện thân và thừa kế một tổ chức trung ương đặc biệt của Văn phòng HĐ thế giới do tổng thư ký Laszlo Nagy cho phép thành lập năm 1983 bằng hội nghị
 thế giới HĐVN tại Costa Mesa, California (thường gọi là Hội nghị Costa Mesa) và vẫn tiếp tục phối hợp các đoàn HĐVN thuộc các quốc gia, liên kết và tổ chức các trại họp bạn thế giới Thẳng tiến. Không nói hội HĐVN thuộc liên hội HĐ Pháp quốc, các trại TT tại Canada, Australia và Hoa kỳ đã được các Văn phòng HĐ sở tại của các hội HĐ bản địa hỗ trợ.
        Riêng tại Mỹ, các đơn vị và HĐS gốc Việt tham gia trại TT đều phải thông báo và xin phép dự trại theo hệ thống tổ chức và điều lệ qua VP Đạo, Châu BSA liên hệ. Các đơn vị HĐS gốc Việt đã theo đúng quy trình, điều lệ sinh hoạt và thăng tiến của BSA thật đầy đủ. Tuỳ tình trạng, nhiều đoàn họp hoàn toàn bằng Việt ngữ hoặc song ngữ, thêm vào một vài nghi thức, biểu tượng và màu sắc văn hoá VN, như chào cờ VNCH, hát quốc ca VN và HĐVN hành khúc, rồi các hình thức họp đoàn và lửa trại VN.
        Các đại diện miền tại Mỹ tổ chức trại hay họp mặt đều có phép và sự hiện diện VP BSA Địa phương tham dự và họ đều thích thú lẫn khuyến khích các hình thức sinh hoạt văn hoá truyền thống VN. Các LĐ mới được thành lập hằng năm tăng thêm số đơn vị và đoàn sinh cho BSA, đồng thời các đoàn sinh gốc Việt đoạt đẳng cấp Đại bàng rất nhiều trong các đơn vị HĐ và nhiều trưởng gốc Việt tham gia các chức vụ tình nguyện tại các VP châu, cũng như tham gia vào ban huấn luyện mọi cấp, kể cả chức khoá trưởng HHR.
        Trong 2 năm qua HĐTƯ, qua ban đại điện miền Đông hoa kỳ, lo tổ chức trại họp bạn thế giới TT 11 cũng được sự giới thiệu và yểm trợ của Châu Thủ đô của BSA và cả VP/GSUSA địa phương nữa.
         Do vậy việc duy trì và tham gia vào HĐTƯ/HĐVN là thiết thực và có hiệu quả, đòi hỏi chúng ta gạt bỏ mọi bất đồng, cùng lên tiếng công khai xác đinh lập trường hợp tác và triển khai cho ICCVS của chúng ta thêm mạnh và trường tồn, giữ vững tinh thần hội nghị thế giới HĐVN Costa Mesa, với lớp hậu duệ trẻ đầy nhiệt huyết tiếp nối cha anh HĐVN tại khắp cộng đồng người Việt tị nạn và định cư trên toàn thế giới tự do, nhân ái và văn minh.

  Xin thô thiển góp ý nghĩ và xin bỏ qua thiếu sót.

 Nguyễn mạnh Kym
Send comment
Your Name
Your email address