CONTACT TOP

Thông Tư Nhắc Nhở - Tháng 7

7/7/201912:59 PM(View: 1519)
Thông Tư Nhắc Nhở - Tháng 7

Ngày 1 tháng 7, 2019,

2019-07-07-thong-tu-nhac-nho-7b-2019-page-12019-07-07-thong-tu-nhac-nho-7b-2019-page-22019-07-07-thong-tu-in-english-2-page-12019-07-07-thong-tu-in-english-2-page-2
THÔNG TƯ NHẮC NHỞ

Thân chào quý Phụ Huynh, Quý Trưởng, Quý Thân Hữu và các em Hướng Đạo Sinh,

 

Theo tinh thần Quyết Định QĐ/03-07-2016 của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN), ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày Hướng Đạo Việt Nam tưởng niệm Trưởng Trần Văn Khắc. Chúng ta tri ân Huân Tước Baden Powel là người sáng lập Phong trào Hướng Đạo thế giới vào ngày 22 tháng 2 thì chúng ta cũng phải biết tri ân Trưởng Khắc người đã đưa phong trào Hướng Đạo vào Việt Nam năm 1930.

 

Tùy theo điều kiện và khả năng của mỗi Liên Đoàn, đề nghị dùng tuần lễ đầu tiên của tháng 7 hàng năm, nhắc nhở Quý Trưởng, các em Đoàn Sinh tưởng niệm Trưởng Trần Văn Khắc. Ngoài ra, chúng ta còn tưởng niệm Hội Nghị Costa Mesa vào tháng 7 năm 1983, để đánh dấu sự kiện lịch sử sự thành lập HĐTƯ-HĐVN tại Hải Ngoại.

 

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Lòng biết ơn là một công đức và Hướng Đạo Sinh là môt người giàu tinh thần đạo đức. Do đó chúng ta hãy cố gắng gìn giữ truyền thống này, để làm gương tốt cho thế hệ về sau.

 

Xin được nhắc lại, HĐTƯ-HĐVN là một cơ cấu tổ chức với nhiệm vụ giữ chặt mối dây; bảo tồn và phát huy truyền thống Hướng Đạo và văn hóa VN tại Hải Ngoại. Nhiệm vụ này kể từ 1983 cho đến nay, không thể có một nhóm hay tổ chức nào khác có thể thay thế.

 

36 năm đã trôi qua, HĐTƯ-HĐVN đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Mười một Trại Thẳng Tiến đã qua và Trại Thẳng Tiến 12 sắp đến cũng như những trại Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên như Trại Liên Kết, Giữ Vững, Hiệp Lực, Đồng Tâm, Bách Hợp, Kỷ niệm thành lập HĐVN v.v. đã nói lên sự đoàn kết, quyết tâm giữ chặt mối dây; bảo tồn và phát huy truyền thống Hướng Đạo và văn hóa VN của HĐTƯ-HĐVN.

 

Quý Trưởng tiền bối cũng như Quý Trưởng hiện đang sinh hoạt, xin hãy giữ vững niềm tin vào HĐTƯ-HĐVN. “Hướng Đạo Việt Nam khó khăn coi thường .. .” Những sóng gió, chông gai phía trước chỉ là những thử thách để chúng ta rèn luyện bản thân, vượt khó, tự thắng để vương lên.

 

Tôi chân thành kêu gọi tất cả Anh Chị Em hãy kiên tâm, sáng suốt và trung thành với phong trào trước mọi khó khăn, trước mọi hoàn cảnh. Hãy cùng đoàn kết bảo vệ lấy nhau để không trở thành mục tiêu và âm mưu đánh phá chia rẽ.

Đừng để lịch sử phê phán chúng ta là những người cầu an, dửng dưng, thờ ơ phó mặc mọi việc. Hãy bảo vệ lẽ phải, hãy kiên trì bền chí quyết tâm bảo vệ và xây dựng một HĐTƯ-HĐVN tốt đẹp hơn.
 
Hãy cùng nhau chung lưng xây đắp một di sản quý giá cho thế hệ sau này để nêu cao tinh thần Hướng Đạo Việt Nam bất diệt.
 
Kính thưa Quý Phụ Huynh,
 
Xin hãy ủng hộ và yểm trợ những dự án, những sinh hoạt chung của Miền/Chi Nhánh và HĐTƯ- HĐVN như Trại Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên, Chào Cờ Đầu Năm, Trại Thẳng Tiến,
v.v. vì đây là những dịp các Liên Đoàn và tất cả Đoàn Sinh của HĐVN có dịp sinh hoạt và kết thân với nhau theo đúng tinh thần giữ chặt mối dây tốt đẹp của phong trào Hướng Đạo. Hãy khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho con em mình tham gia các sinh hoạt chung cũng của HĐTƯ-HĐVN và các Liên Đoàn Việt Nam tại Hải Ngoại, để nói lên tiếng nói đoàn kết và không khuất phục trước những áp lực và khó khăn.
 
Hãy ủng hộ các Trưởng, các thiện nguyện viên đã và đang cố gắng xây dựng cho thế hệ mai sau một hướng đi đúng đắn để nối tiếp và gìn giữ truyền thống văn hóa và trau dồi những đức tính quý báu của một người Hướng Đạo.
 
Thân Ái Bắt Tay Trái,
TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam

Trần Quang Thanh Trang, Chủ tịch

=======================================================Dear Parents, Scouts and Leaders,

 

July 1st is the designated day to commemorate TrU'&ng Tran Van Khac.

 

If we have commemorated Sir Baden-Powell, the founder of the World Scout Movement on February 22, then we should also commemorate TrU'&ng Tran Van Khac, the person who dedicated his life to start the Vietnamese Scout Movement on our motherland in 1930.

 

Depending on each Lien Dean's activity, please dedicate the first week of July as the commemorating week. Not only we commemorate our Founder Tran van Khac we should also commemorate the following historical event : The Costa Mesa Leaders Summit in July 1983 marking  the establishment of  Hoi flong Trung U'ang - HDVN.

 

HDTU-HDVN, as we know, is the only unified voice of the Vietnamese Scout Groups overseas whose main mission is to preserve and promote the Vietnamese culture and heritage through Vietnamese Scouting.

 

Gratitude is a virtue of any person and any scout with a strong moral value. Therefore we should keep this tradition to set a good example for the future generations.

 

Dear leaders,

 

HDTU has persevered 36 years of many challenges. Eleven Thflng Tien Jamborees and the upcoming Thflng Tien 12, many Regional Camporees such as Lien Ket, Gill' VLl'ng, Hiep Ll!C, etc. are proofs of our determination to keep our bond and unity as well as to preserve the Vietnamese traditions and culture.

Let's keep our faith. The difficulties and adversity are mere challenges to measure our commitments and our scouting spirits.

 

We risked our own lives, daringly escaped Vietnam in 1975 for the sake of freedom and independence and  we have been  lucky enough to be able to live peacefully in countries where human rights are respected. However, please stay vigilant. We need to shield ourselves and our  youth from  any divisive plots.

 
For those who prefer to stay on the sidelines, ignoring the relentless efforts to protect and build a better HDTU-HDVN, please do not go down in history as opportunists, or indifferent people.
 
Let's be united, let's build together a legacy for our future generations. Let's keep our Vietnamese Scouting Spirit alive and well !!
 
Dear Parents and Friends,
 
Please support our projects, activities, Regional Camporees, and Th ng Ti€ln Jamborees. Have your sons and daughters, family members, join our Lien Doan and demonstrate our solidarity and our perseverance in the face of any pressure or difficulties.
 
Please also support leaders and volunteers in HDTU-HDVN who have been paving the right path to preserve and promote  the Vietnamese cultural and  heritage, as well as the true Scout Values and Spirit.
Send comment
Your Name
Your email address