CONTACT TOP

Hội nghị Trưởng 2019 Miền Tây Nam Hoa Kỳ để gìn giữ Hướng Đạo Việt Nam

7/29/201911:03 PM(View: 4150)
Hội nghị Trưởng 2019 Miền Tây Nam Hoa Kỳ để gìn giữ Hướng Đạo Việt Nam
2019-07-20-hoi-nghi-truong-2019-hdtu-mien-tay-nam-hoa-ky

Hội nghị Trưởng 2019 Miền Tây Nam Hoa Kỳ để gìn giữ Hướng Đạo Việt Nam

 

Source : Báo Người Việt Online

ANAHEIM, California (NV) – Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS) Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức Hội Nghị Trưởng bất thường vào ba ngày, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 19 đến 21 Tháng Bảy, 2019, tại Girl Scouts Program Center, Anaheim.

Tham dự hội nghị có các Liên Đoàn Trưởng và các Trưởng từ các Liên Đoàn Hướng Đạo và Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên trong Miền Tây Nam Hoa Kỳ đến, gồm Liên Đoàn Chi Lăng 1279, Liên Đoàn Chi Lăng Foundation, Liên Đoàn Chi Lăng 279, Liên Đoàn Hoa Lư, Liên Đoàn Hùng Vương, Liên Đoàn Lam Sơn, Liên Đoàn Lạc Việt, Liên Đoàn Quang Trung-Ngọc Hồi, Liên Đoàn Trần Hưng Đạo, Liên Đoàn Trường Sơn, Liên Đoàn Trùng Dương, Liên Đoàn Văn Lang, Liên Đoàn Vạn Kiếp, Gia Đình Bách Hợp Nam Cali, Làng Bách Hợp Quảng Tế và Làng Bách Hợp San Diego.

Hội nghị có đến 75 Trưởng tham dự, đặc biệt là những Trưởng thuộc thế hệ trẻ.

Ngoài ra còn có các Trưởng từ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam gồm: Trưởng Lê Đức Phẩm (cố vấn), Trưởng Linda Lê (phó chủ tịch nội vụ), Trưởng Nguyễn Trí Tuệ (tổng thư ký), Trưởng Trần Xuân Đức (văn phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên), Trưởng Vân Bùi (kiểm soát viên tài chánh), Trưởng Nguyễn Tammy (ủy viên đại diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ), Trưởng Nguyễn Ngọc Anh (ủy viên đại diện Chi Nhánh Đức), Trưởng Nguyễn Hưng (ủy viên Truyền Thống Văn Hóa), Trưởng Nguyễn Tư Nhân (trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương, Nội Lệ và Tổ Chức Bầu Cử), Trưởng Nguyễn Đoàn (trưởng Ban Huân Chương & Khen Thưởng), Trưởng Lê Minh Lý (trưởng Ban Thông Tin Liên Lạc), Trưởng Nguyễn Tiến Minh (trưởng Ban Tu Thư), Trưởng Tô Lân (ủy viên Trang Nhà), Trưởng Hồ Đăng (ủy viên Liên Lạc và Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên).

Đặc biệt Trưởng Linda Lê và Trưởng Nguyễn Hưng từ Houston, Texas, về; Trưởng Nguyễn Ngọc Anh từ Berlin, Đức Quốc, cũng về dự.

Hội Nghị Trưởng bao gồm ba phần.

Phần 1 là phần giới thiệu về Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam do Trưởng Linda Lê và Trưởng Nguyễn Tấn Hưng trình bày.

Phần 2, những khó khăn hiện nay của Miền Tây Nam Hoa Kỳ và tìm phương thức tổ chức các sinh hoạt của Miền Tây Nam Hoa Kỳ do Trưởng Tammy trình bày. Sau đó hội nghị đã biểu quyết chấp thuận với số phiếu 54/57 chuyển lên cho các Liên Đoàn trong Miền quyết định vào sáng ngày hôm sau để trở thành chính sách chính thức, phương thức tổ chức các sinh hoạt của Miền Tây Nam Hoa Kỳ từ nay về sau.

Phần 3, hội luận về những tâm tư của các Trưởng thế hệ trẻ đối với phong trào Hướng Đạo Việt Nam do Trưởng Quân Đỗ trình bày.

Tối Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, có phần văn nghệ với sự hiện diện của một số anh chị em du ca.

Sáng Chủ Nhật, các thành viên của Miền bao gồm các Liên Đoàn Trưởng, Gia Trưởng và Lý Trưởng đã biểu quyết chấp thuận với 14 phiếu thuận, 1 phiếu trắng và 1 vắng mặt.

Phương thức tổ chức các sinh hoạt của Miền Tây Nam Hoa Kỳ như sau:

-Miền Tây Nam Hoa Kỳ không dính dáng gì đến Hội Nam và Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ.

-Miền Tây Nam Hoa Kỳ sẽ ủy nhiệm một Hội Bảo Trợ trong vai trò điều hành.

-Mua bảo hiểm cho tất cả các thành viên tham dự (gồm cả phụ huynh và khách).

-Mặc đồng phục riêng của Miền.

-Không mặc đồng phục của Hội Nam Hướng Đạo hay Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ.

-Không có các biểu tượng, huy hiệu, cờ… của Hội Nam Hướng Đạo hay Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Vì những khó khăn và chính sách thay đổi của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) và BSA (Hướng Đạo Hoa Kỳ) đối với Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS) trong thời gian gần đây, Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tìm ra một phương hướng mới nêu trên để có thể tiếp tục gìn giữ và bảo vệ phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ. (Hồ Đăng)

Send comment
Your Name
Your email address