CONTACT TOP

Thông Báo về cuộc thi vẽ huy hiệu chính thức của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam / ICCVS

9/6/201912:05 PM(View: 740)
Thông Báo về cuộc thi vẽ huy hiệu chính thức của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam / ICCVSDownload PDF file : HDTU-ICCVS-LogoContest

Montreal, ngày 30 tháng 9, 2019,
Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) được thành lập vào tháng 7 năm 1983 tại Hội Nghị Trưởng Costa Mesa, California, Hoa Kỳ. Hiện nay, HĐTƯ-HĐVN ghi danh với chính phủ Canada và đặt trụ sở tại nước này.
Để đáp ứng với tình hình hiện tại, và chiếu theo kết quả biểu quyết của Đại Hội Đồng vào ngày 17 tháng 8, 2019 về việc thay đổi huy hiệu chính thức của HĐTƯ-HĐVN. Huy hiệu này sẽ là huy hiệu duy nhất và sẽ được xử dụng trong băng rôn, phù hiệu, tài liệu, văn thư, con dấu, v.v. Ban Thường Vụ xin thông báo cuộc thi vẽ huy hiệu mở rộng cho tất cả các Trưởng và Đoàn Sinh các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp đang ghi danh với Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam qua Miền/Chi Nhánh và Hướng Đạo Trưởng Niên.
Yêu cầu
1. Màu sắc:
a. Tối đa 4 màu trong đó phải có 2 màu chính:
i. Xanh lá cây
ii. Đỏ
b. Những màu khác có thể có là Vàng, Đỏ Nâu, hay Tím
2. Biểu tượng:
a. Phải có hình hoa Bách Hợp/Hoa Huệ truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam màu Đỏ.
b. Có thể có thêm một hay nhiều biểu tượng đặc thù của người Việt Nam.
3. Hàng chữ: Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam hay HĐTƯ-HĐVN.
4. Biểu tượng cờ vàng 3 sọc đỏ
5. Hình dạng không bắt buộc.
6. Thiết kế cần rõ nét, để có thể làm con dấu. Đẹp, đơn giản nhưng dễ hiểu và cảm nhận được những ý nghĩa của huy hiệu.
7. Kèm theo một đoạn văn ngắn gọn giải thích những ý nghĩa của Huy hiệu.
8. Vẽ bằng tay, hay trên các nhu liệu vector như Adobe Illustrator, Corel Draw. File format: .AI, .EPS, TIFF, PDF. Vui lòng gửi qua email: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com sẽ có hồi báo khi nhận được.
9. Ban Thường Vụ có quyền từ chối các mẫu huy hiệu dự thi không hội đủ các yêu cầu, không phù hợp hay của các tác giả không phải là thành viên của HĐTƯ-HĐVN.
10. Nếu cần thiết, Ban Thường Vụ sẽ yêu cầu tác giả chỉnh sửa, thêm bớt một vài chỗ.
11. Hạn chót để gửi về 11:59 PM ngày 1 tháng 12, 2019.
Huy hiệu nếu được chọn sẽ trở thành tài sản của HĐTƯ-HĐVN và HĐTƯ-HĐVN có toàn quyền xử dụng.
Việc dùng huy hiệu với mục đích thương mại phải được sự chấp nhận bằng văn thư của HĐTƯ-HĐVN.
Huy hiệu chính thức của HĐTƯ-HĐVN rất quan trọng. Chỉ cần nhìn vào huy hiệu, tất cả mọi người đều có thể hiểu và cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa mà huy hiệu thể hiện.
Ban Thường Vụ rất mong sự hưởng ứng của tất cả ACE khắp nơi tham gia đóng góp vào việc vẽ huy hiệu.

Send comment
Your Name
Your email address