CONTACT TOP

HDTU-HDVN THÔNG TƯ VỀ ĐẠI DỊCH COVID-19

3/18/20206:15 AM(View: 685)
HDTU-HDVN THÔNG TƯ VỀ ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 17 tháng 3, 2020

 

Kính gửi Quý Liên Đoàn, Quý Trưởng, Đoàn Sinh, Phụ Huynh và Thân Hữu,

 

Trước tình hình đại dịch toàn cầu Coronavirus COVID-19 tràn lan khắp nơi tạo ra sự hoảng loạn trong lòng mọi người; chúng ta với tư cách là những Hướng Đạo Sinh hãy cố gắng thể hiện những nguyên tắc, đạo đức của người Hướng Đạo đã được hun đúc và tích lũy từ bao năm nay: gặp khó khăn vẫn vui tươi và luôn bình tĩnh sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ.  (Be prepared/ Sắp sẵn)

 

1-  Không nên tích trữ thực phẩm, vật dụng quá nhiều không cần thiết. Hãy cố gắng thực hiện tinh thần chia sẻ và trách nhiệm với những người khác cũng có những nhu cầu giống mình.

2-  Hãy bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình cũng như cho những người xung quanh bằng cách lắng nghe và hợp tác vói chính phủ và chính quyền sở tại.

3-  Không lan truyền những tin tức chưa có kiểm chứng.

4-  Tất cả mọi khó khăn đều có hướng giải quyết do đó nên cố gắng giữ sự bình tĩnh và ôn hòa để có những nhận định sáng suốt.

 

Xin thành tâm chúc tất cả ACE chúng ta vượt qua những sự thử thách này để có cơ hội gặp nhau lại trong những sinh hoạt của phong trào.

 

TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam

Chủ tịch Trần Quang Thanh Trang

Amid of the COVID-19 pandemic fears, please bear in mind that we, as scouts and scouters, should always remind ourselves to live by the scout virtues and motto:

Be prepared and be cheerful in all situations. Always be calm and be ready to face any unexpected obstacles. And most of all, practice common courtesy to help keep others and ourselves safe

1-  Stockpile some supplies for an extended stay at home is OK but excessive hoarding beyond necessities is not encouraged. Please show our generosity and our social responsibility by sharing and buying just whatever deemed necessary for 2 weeks only. Keep in mind that there are others also in need like us.

2-  Please protect your health and that of your family and those around you as well by following the directives, guidelines, and protocols from government and public health officials.

3-  Do not spread myths or misinformation without checking the sources first.

4-  All the challenges and obstacles will have to be dealt with adequate solutions. Therefore, let's stay calm and collected during this crisis in order to preserve our clarity in all situations.

  

All the best to you! Hope that the tough situation will be resolved in time. Together, we will get out of this safe and sound and will meet again in many activities of our Movement.

2020-03-17-thongtu-hdtu-covid-19-page-12020-03-17-thongtu-hdtu-covid-19-page-2

Send comment
Your Name
Your email address