CONTACT TOP

Sinh Hoạt Hướng Đạo "tại Nhà" Hay On-Line

4/24/202012:12 PM(View: 2283)
Sinh Hoạt Hướng Đạo "tại Nhà" Hay On-Line

Videos


In an effort to promote bonding during COVID-19 quarantine, Kha-Thanh Đoàn Chi Lăng created the on-line competition among 4 Tuần: Đống Đa, Hoa Lư, Mê Linh, and Thăng Long. This competition allows each Tuần bond and work closely together. It also allows each crew member to have a better understanding of the meaning of the Hướng Đạo songs through the process of group planning, coordinating, sharing and editing the video clips at their own home. "Social distancing does not mean social self-isolation". Hope these video clips will inspire other scouting units to connect to something deeper within themselves.


Nhằm khuyến khích thắc chặt thêm tình thân trong cơn đại dịch COVID-19, Kha-Thanh Đoàn Chi Lăng đã mở ra một cuộc tranh tài on-line giữa 4 Tuần: Đống Đa, Hoa Lư, Mê Linh, và Thăng Long. Cuộc tranh tài này đã giúp cho mỗi Tuần kết chặc tình thân và có cơ hội làm việc gần gủi vơi nhau. Ngoài ra, cuộc trang tài này cũng giúp cho mỗi Kha/Thanh Sinh thấu hiểu hơn về ý nghĩa của những bài hát Hướng Đạo qua tiến trình cùng nhau lập kế hoạch, phối hợp, chia sẻ và chỉnh sửa những video clips ở tại nhà. "Giử khoảng cách xã hội không có nghĩa là tự cô lập khỏi xã hội". Hy vọng những video clips này sẽ mang đến nhiều cảm hứng đến cho các đơn vị hướng đạo để nối kết những tâm tình sâu thẩm trong mỗi thành viên.

Videos

Send comment
Your Name
Your email address