CONTACT TOP
12/4/201910:10 PM(View: 366)
Chi tiết cho Phân Ưu cùng - Trưởng lão Nguyễn Ngọc Oanh (chồng) Founder LĐ Minh Đức, Arlington Fort Worth - Tr Nguyễn Đức Thắng LĐT (son) - Tr Nguyễn Đình Trung MD. (son) - Tr Nguyễn thị Minh Diệp ( Daughter in law) ( vợ Tr Thắng) - LĐ Minh Đức (Saint Ignatius College Preparatory)8109 Shelton Dr. Fort Worth, TX 76120 Tabtt Cường
12/4/20198:11 AM(View: 452)
SHALOM Ngựa Siêng Năng - Trưởng Nguyễn Đình Tuấn.. Lời ngỏ: Tháng 02.2017 tôi đã phải Shalom Ngựa phi- Huỳnh đa Thức...Nay lại Shalom Ngựa siêng năng...! Bài viết có lẻ không tránh khỏi lặp lại vài ba chi tiết viết trước đây. Nhưng đã sao, khi muốn nhắc nhiều hơn nữa để...không thể quên, phải, không thể dễ quên!
11/1/20199:57 PM(View: 932)
BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH NGUYỄN THANH NHÀN
10/30/20199:38 AM(View: 1481)
BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC CANG
10/12/201910:20 PM(View: 854)
Ban Thường Vụ xin thành kính phân ưu cùng Trưởng Trần Anh Kiệt và chị Phan Mỹ Phước.3
10/2/20196:33 AM(View: 612)
PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Thân phụ của Trưởng Đinh Chí Trung Liên đoàn Phê Rô Dallas là Cụ ông Giuse ĐINH QUANG TIÊN Vừa được Chúa gọi ra khỏi đời này vào ngày Thứ Bảy 28 tháng 9 năm 2019 tại Garland Texas. Hưởng đại thọ 100 tuổi. Chân thành chia buồn cùng Tr Đinh Chí Trung và đại tang quyến. Hiệp lời nguyện cầu linh hồn cụ Giuse vừa qua đời sớm hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng. Các LĐ HĐ & Đại diện HĐTƯ HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ. Thành kính phân ưu
8/22/20197:24 AM(View: 896)
TRƯỞNG GẤU NĂNG NỖ NGUYỄN TẤN PHƯỚC LÌA RỪNG
7/17/20198:17 PM(View: 1209)
BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG NGUYỄN THÁI HƯƠNG
7/16/20198:27 PM(View: 728)
Vừa nhận được tin Trưởng Trâu Cần mẩn Nguyễn Ngọc Sáng HĐTN Làng Vạn Hồ vừa lìa rừng ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại Tennessee. Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến Trưởng và cầu nguyện cho Linh hồn Trưởng tiêu diêu miền cực lạc.
6/26/20191:44 PM(View: 772)
Kính Quý Trưởng, Kính chuyển tin buồn Tr. Sóc Từ Tốn Nguyễn Khả Nhơn, nguyên sinh hoạt với Đạo Bình Định trước 1975, vừa Lìa Rừng ngày 20 tháng 6 năm 2019 tại Santa Ana, California, USA.