CONTACT TOP
7/17/20198:17 PM(View: 744)
BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG NGUYỄN THÁI HƯƠNG
7/16/20198:27 PM(View: 390)
Vừa nhận được tin Trưởng Trâu Cần mẩn Nguyễn Ngọc Sáng HĐTN Làng Vạn Hồ vừa lìa rừng ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại Tennessee. Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến Trưởng và cầu nguyện cho Linh hồn Trưởng tiêu diêu miền cực lạc.
6/26/20191:44 PM(View: 511)
Kính Quý Trưởng, Kính chuyển tin buồn Tr. Sóc Từ Tốn Nguyễn Khả Nhơn, nguyên sinh hoạt với Đạo Bình Định trước 1975, vừa Lìa Rừng ngày 20 tháng 6 năm 2019 tại Santa Ana, California, USA.
6/12/20198:02 AM(View: 462)
BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG HỨA QUẾ TRUNG
5/14/20199:11 AM(View: 610)
BTV HDTU-HDVN XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG HOÀNG NGỌC CHÂU, HOÀNG THỐNG LẬP VÀ HOÀNG NGỌC HÒA
4/27/201910:52 AM(View: 597)
Thân gởi các trưởng GDBH Nam Cali Ngày thứ sáu 3/May chúng ta sẽ tổ chức Lễ tiễn biệt trưởng Oai theo nghi thức Hướng Đạo lúc 6.30pm Để chuẩn bị cho trang nghiêm xin mời qúy trưởng có mặt lúc 6.00pm tại nhà thờ Saint Columban trên đường Stanford thành phố Garden Grove Đồng phục HĐ GT GDBH Trần Bích Ngọc