CONTACT TOP
4/27/201910:52 AM(View: 562)
Thân gởi các trưởng GDBH Nam Cali Ngày thứ sáu 3/May chúng ta sẽ tổ chức Lễ tiễn biệt trưởng Oai theo nghi thức Hướng Đạo lúc 6.30pm Để chuẩn bị cho trang nghiêm xin mời qúy trưởng có mặt lúc 6.00pm tại nhà thờ Saint Columban trên đường Stanford thành phố Garden Grove Đồng phục HĐ GT GDBH Trần Bích Ngọc
4/23/20192:18 PM(View: 377)