CONTACT TOP
8/1/20207:00 PM(View: 92)
Vĩnh biệt Trưởng Cao Ngô An đã lìa rừng ngày 27 tháng 7 năm 2020, hưởng thọ 65 tuổi. Liên Đoàn Vạn Kiếp Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến. Cầu chúc linh hồn Trưởng An sớm hưởng nhan Thánh Chúa.
6/1/20201:28 PM(View: 336)
Trưởng TRÂU VĂN HOA / VINCENTE HÀNG-PHONG-CAO LÌA RỪNG
4/28/20209:02 PM(View: 293)
Ban Thường Vụ Hồi Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Xin Thành Kính Phân Ưu
3/31/20205:02 PM(View: 535)
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN LÀNG BÁCH HỢP QUẢNG TẾ NAM CALIFORNIA
3/16/20206:47 AM(View: 630)
VĨNH BIỆT TRƯỞNG SƠN ĐIỂU PHIÊU LƯU GUY JEAN CHALUMEAN LÌA RỪNG NGÀY 6/3/2020 TẠI PHÁP, HƯỞNG THỌ 65 TUỒI. THAY MẶT VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG LÀNG BÁCH HỢP NAM QUAN, CHỊ THU LAN (PHU NHÂN TR. GUY) VÀ TANG QUYẾN. HĐTN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
2/20/20206:52 AM(View: 432)
Quý Trưởng và Anh Chị Em thân mến Chúng ta vừa nhận được tin buồn Thứ nữ của Anh chị Hoàng Kim Châu & Phạm Thị Xoàn là cháu Sylvie Hoàng Hương Trang vừa ly trần sáng 18/2/2020 tại Houston, hưởng dương 46 tuổi. Sylvie Hoàng Hương Trang là một cô gái xinh đẹp và nhân hậu đã từng đem tiếng hát tài năng giúp ích cho cộng đồng và đặc biệt trong những buổi gây quỹ cho các Trại Thẳng Tiến của HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ nhiều năm trước đây.
2/20/20206:48 AM(View: 1540)
Kính thông báo cùng các trưởng để giúp lời cầu nguyện cho Hiền thê của tôi : Maria Mai Nguyễn Thiện đã về cùng Chúa lúc 9.35 pm , ngày 18/2/2020 tại San Jose, California. Hưởng thọ 66 tuổi. NmKym
1/29/20207:42 AM(View: 296)
Ban Thường Vụ Xin Thành Kính Chia Buồn Cùng Trưởng Nguyễn Trọng Hoàng
1/20/20209:42 PM(View: 637)
Kính gửi quý Liên Đoàn Trưởng, quý Trưởng Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Kính chuyển đến quý Trưởng Phân Ưu của Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam với Trưởng Nguyễn Thiện Tân, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Trần Hưng Đạo đồng thời là Trưởng Thư Ký Miền Tây Nam Hoa Kỳ trước sự ra đi của Cụ Ông Nguyễn Tô Sơn (Tri). Hưởng thượng thọ 90 tuổi. Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam- Miền Tây Nam Hoa Kỳ thành thật chia buồn cùng Trưởng Nguyễn Thiện Tân và tang quyến trước nỗi mất mát lớn lao này. Kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Nguyễn Tô Sơn (Tri) sớm về Miền Tây Phương Cực Lạc. Thay Mặt Ban Điều Hành Miền Tây Nam Hoa Kỳ Thành Kính Phân Ưu. Tammy Nguyễn Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ
1/17/20207:06 PM(View: 835)
Xin đề nghị Qúy Trưởng mặc đồng phục Hướng Đạo khi tham dự tang lễ. Chương Trình Tang Lễ sẽ được tổ chức tại: Chùa Văn Thù 6823 Weaver St, Riverside, CA 92504 Ngày Chủ Nhật này: 19 tháng 1 năm 2020, vào lúc 11 giờ trưa. Qúy Trưởng có thể liên lạc trực tiếp trưởng nam của Trưởng Mai Hiếu Trực: Trưởng Mai Andrew: pandymai@gmail.com