CONTACT TOP

BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG LIÊN ĐOÀN MINH ĐỨC / Fort Worth, TX '

12/4/201910:10 PM(View: 421)
BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG LIÊN ĐOÀN MINH ĐỨC / Fort Worth, TX '
2019-12-04-nguyen-ngoc-oanh
2019-12-04-nguyen-ngoc-oanh-pictureChi tiết cho Phân Ưu cùng 
- Trưởng lão Nguyễn Ngọc Oanh (chồng) Founder LĐ Minh Đức, Arlington Fort Worth 
- Tr Nguyễn Đức Thắng LĐT (son)
- Tr Nguyễn Đình Trung MD. (son)
- Tr Nguyễn thị Minh Diệp ( Daughter in law) ( vợ Tr Thắng) 
- LĐ Minh Đức (Saint Ignatius College Preparatory)8109 Shelton Dr.
Fort Worth, TX 76120
Tabtt 
Cường 


Đây là Cáo Phó của gia đình 
Chương Trình Tang Lễ
Cụ bà Nguyễn Ngọc Oanh
Khuê danh: Rosa Maria Nguyễn thị Lý
Ngày sinh: 01 tháng 01 năm 1927
Ngày tạ thế: 30 tháng 11 năm 2019
Hưởng thọ 93 tuổi 
Thứ năm, 12/05/19
6:30 pm: Thánh Lễ phát tang tại nhà thờ   GX Đức Mẹ Fatima
7:30 - 9:00 pm: Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn Shannon Rose Hill
Thứ sáu, 12/06/19
6:00 - 9:00 pm: Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn Shannon Rose Hill
Thứ bảy, 12/07/19 
10:00 am: Thánh Lễ an táng tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima
Sau đó, tiễn đưa đến Nghĩa Trang và chôn cất.
GX Đức Mẹ Fatima:
5109 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76112
Shannon Rose Hill:
7301 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76112


ĐĐSN Cao Ngọc Cường
Send comment
Your Name
Your email address