CONTACT TOP

Ban Thường Vụ Xin Thành Kính Chia Buồn Cùng Trưởng Nguyễn Trọng Hoàng

1/29/20207:42 AM(View: 588)
Ban Thường Vụ Xin Thành Kính Chia Buồn Cùng Trưởng Nguyễn Trọng Hoàng
2020-01-29-hdtu-phan-uu-voi-nt-hoang

--------------------------------------------------------------------------
CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót và

sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, gia đình chúng tôi

trân trọng kính báo đến quý Đức Giám Mục, quý Đức Ông,

quý Linh Mục, quý Thầy Phó Tế, quý Sơ,

quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, thân bằng quyến thuộc,

bạn hữu xa gần và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa:

Mẹ, Bà, Cô và Dì của chúng tôi là:

Bà Cố Anna Phạm Thị Sen

Sinh ngày 25 tháng 06 năm 1933

tại Nghệ An, Việt Nam.

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 25 tháng 01 năm 2020

tại California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 87 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Được cử hành tại

ST. BARBARA CATHOLIC CHURCH

730 S. Euclid Street

Santa Ana, CA 92704

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 01 năm 2020

1:30 pm: Nghi Thức Phát Tang

2:00 pm - 5:00 pm: Thăm Viếng & Cầu Nguyện

5:30 pm: Thánh Lễ

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 02 năm 2020

10:00 am: Thánh Lễ An Táng

Sau Thánh Lễ, linh cữu Bà Cố Anna sẽ được an nghỉ tại

THE GOOD SHEPHERD CEMETERY

8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646

Send comment
Your Name
Your email address