CONTACT TOP

BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH KYM

2/20/20206:48 AM(View: 1754)
BAN THƯỜNG VỤ XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH KYM
2020-02-18-phan-uu-tr-kym-maria-hien-theChương trình cầu nguyện và thăm viếng
Bà Maria Mai Nguyễn Thiện
Qua đời lúc 9.35pm ngày 18/2/2020 tại San Jose, CA.
Hưởng thọ 66 tuổi.

Linh cữu quàn tại
u Mision Chapel,
số 600 South Second St
@ Reed st, SJ,CA 95112

Thứ bẩy 2/22/2020
- 2.00 pm - 3.00 pm lễ phát tang & giờ kinh của gia đình.
- 3.00 pm - 6.00 pm thăm viếng
- 6.00 pm - 7.30 pm giờ cầu nguyện và tưởng niệm.
- 7.30 pm - 8.30 pm đọc kinh chung .


Thứ hai 2/23/20
- Quan tài chuyển sang Houston,Texas
Send comment
Your Name
Your email address