CONTACT TOP

Trưởng Lê Trọng Thư Lìa Rừng

4/28/20209:02 PM(View: 460)
Trưởng Lê Trọng Thư Lìa Rừng
2020-04-25-tr-le-trong-thu

CÁO PHÓ


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý vị thân bằng quyến thuộc, bạn hữu:

Chồng, Cha, Ông Nội chúng tôi:


Ông Lê Trọng Thư

Pháp danh Trí Minh


Sinh năm Canh Thìn (1940)

Tạ thế lúc 20 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2020

Nhằm ngày 03 tháng 04 năm Canh Tý

Hưởng thọ 81 tuổi

Linh cữu được quàn tại Heritage Funeral Complex

1250 Trim Rd, Orleans (Ottawa), ON K4A 3P7, Canada.

Thứ tư 29/04/2020

- 11:00: Cầu Siêu & Hoả Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ Thẫm Kim Thư và các con các cháu:

Lê Thẩm Trọng Tuấn vợ và các con

Lê Thẩm Trọng Tú vợ và con


Các Em:

Lê Tiến Phú vợ và các con, Pháp Quốc

Lê Minh Thủy và các con các cháu, Pháp Quốc

Lê Minh Phượng và các con các cháu, Phi Luật Tân

Lê Minh Ngọc chồng và các con các cháu, Mỹ Quốc

Lê Mạnh Tường vợ và các con các cháu, Pháp QuốcCáo phó này thay thế thiệp tang.

Send comment
Your Name
Your email address