CONTACT TOP

Tin Buồn Trưởng Cao Ngô An

8/1/20207:00 PM(View: 646)
Tin Buồn Trưởng Cao Ngô An

Vĩnh biệt Trưởng Cao Ngô An đã lìa rừng ngày 27 tháng 7 năm 2020, hưởng thọ 65 tuổi. Liên Đoàn Vạn Kiếp Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến. Cầu chúc linh hồn Trưởng An sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Liên đoàn hướng đạo Vạn Kiếp khởi nguồn từ một Thiếu đoàn Chí Linh, chính thức ghi danh ngày 28-3-1983 với BSA (Boy Scout of America). Năm 1984 Thiếu đoàn Chí Linh giao lại cho Trưởng Mai Quang Vinh làm Thiếu trưởng và Trưởng Cao Ngô An làm Thiếu phó. Sau này Thiếu Đoàn Chí Linh được đổi lại thành Liên Đoàn Vạn Kiếp. Xin xem Cáo Phó và Tiểu Sử Trưởng Cao Ngô An đính kèm.

2020-07-27-phan-uu-tr-cao-ngo-an2020-07-27-phan-uu-tr-cao-ngo-an-cao-pho2020-07-27-phan-uu-tr-cao-ngo-an-tieu-su

Send comment
Your Name
Your email address