CONTACT TOP

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG NỮ TRƯỞNG LƯ NGỌC ANH VÀ TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC ANH

9/5/202010:03 AM(View: 439)
BAN THƯỜNG VỤ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG NỮ TRƯỞNG LƯ NGỌC ANH VÀ TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC ANH


2020-09-04-ln-anh
 2020-09-04-ln-anh-cao-pho 


C
áo Phó

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính báo tin cùng Chư Tôn Đức, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần; Mẹ, Bà, Bà Cố của chúng con, chúng tôi là: 2020-09-04-ln-anh-cao-pho-1

Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới  THÍCH NỮ HẠNH NGỌC

Thế Danh Quả Phụ Huỳnh Tương Hoan PD. Diệu Bích

 

Đã thuận thế vô thường  ngày 26.08.2020  (nhằm ngày 08.07 năm Canh tý), tại Berlin; Thọ thế 91 tuổi.

 

Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 :
11:00 – 11:30 : Nhập Liệm
11:30 – 13:30 : Truy điệu
14:00 :  Hỏa táng

tai Krematorium Baumschulenweg in Kiefholzstr. 221 in 12437 Berlin

  

Trưởng Nam Lư Ngọc Tường thay mặt tang gia đồng kính báo.

Send comment
Your Name
Your email address